דגשים בתכנון, עיצוב והום סטייליניג

תאורה

Studio Living Room

התאורה הינה תחום חשוב בעיצוב והופכת למרכיב דומיננטי בתכנון.

התאורה הינה חלק מהאווירה, אפקטים שונים, תרחישי תאורה, אביזרים ומוצרים שונים הם שייתנו טון עיצובי ויראו את עושר החומרים שנבחרו.